Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

main

Bản dịch
chính, chủ yếu
Our
của chúng tôi
main
chính
chủ yếu
food
thức ăn
thực phẩm
is
bị
rice
cơm
gạo
.
Thức ăn chính của chúng tôi là cơm.
Có 24 lời bình
What
thật là
cái gì
is
đang
your
của bạn
main
chính
chủ yếu
job
công việc
việc
việc làm
?
Công việc chính của bạn là gì?
Có 74 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
the
(article)
main
chính
chủ yếu
actor
diễn viên
nam diễn viên
.
Anh ấy là diễn viên chính.
Có 31 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.