Tiếng Anh

made

Tiếng Việt
đã làm (quá khứ), đã khiến (quá khứ)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
makesVí dụThe cook makes the soup.Bản dịchNgười đầu bếp nấu canh.
makeVí dụWe make him dinner.Bản dịchChúng tôi làm bữa ăn tối cho anh ấy.
madeVí dụHe made her orange juice every morning.Bản dịchAnh ta đã làm nước cam cho cô ta mỗi buổi sáng.
makingVí dụI am making a basket for my mother.Bản dịchTôi đang làm một cái rổ cho mẹ tôi.
makeVí dụDid you make your bed?Bản dịchBạn đã dọn giường của bạn chứ?

chia động từ make

PersonPresentPast
Imakemade
he/she/itmakesmade
you/we/theymakemade
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.