Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lunch

Bản dịch
bữa trưa
We
chúng tôi
eat
ăn
lunch
bữa trưa
.
Chúng tôi ăn bữa trưa.
Có 106 lời bình
I
tôi
eat
ăn
lunch
bữa trưa
.
Tôi ăn bữa trưa.
Có 56 lời bình
The
(article)
lunch
bữa trưa
Bữa ăn trưa
Có 34 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.