Tiếng Anh

luck

Tiếng Việt
may mắn

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
luckSốsố ítVí dụLuck is an important part in life.Bản dịchMay mắn là một phần quan trọng trong đời.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.