Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

loves

Bản dịch
The
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
loves
yêu
the
thewoman
người phụ nữ
(article)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
.
Người đàn ông yêu người phụ nữ.
Có 6 lời bình
She
cô ta
cô ấy
loves
yêu
the
(article)
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Cô ấy yêu thích quyển sách.
Có 19 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
loves
yêu
her
cô ấy
của cô ấy
.
Anh ấy yêu cô ấy.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của love


PersonPresentPast
Iloveloved
he/she/itlovesloved
you/we/theyloveloved

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.