Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

love

Bản dịch

yêu, tình yêu

We
love
the
book
.

Chúng tôi yêu cuốn sách.

Có 3 lời bình

Love
me
,
please
love
me

Yêu tôi, hãy yêu tôi đi

Có 43 lời bình

We
love
Duolingo
.

Chúng tôi yêu Duolingo.

Có 104 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của love

ngôihiện tạiquá khứ
Iloveloved
he/she/itlovesloved
you/we/theyloveloved

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.