Tiếng Anh

lots

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
lotSốsố ítVí dụI loved you a lot.Bản dịchTôi đã yêu bạn rất nhiều.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.