look

Bản dịch
nhìn, cái nhìn, xem

Tất cả thể động từ của look

PersonPresentPast
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.