Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

long

Bản dịch
dài, lâu dài
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
a
một
long
dài
lâu dài
flight
chuyến bay
between
giữa
ở giữa
Europe
châu Âu
Âu
and
với
America
Mỹ
Hoa Kỳ
.
Nó là một chuyến bay dài giữa châu Âu và Mỹ.
Có 4 lời bình
You
bạn
see
thấy
trông thấy
xem
the
(article)
long
dài
lâu dài
train
tàu
tàu lửa
tàu hoả
.
Bạn thấy một chuyến tàu dài.
Có 13 lời bình
She
cô ấy
cô ta
wears
mặc
mang
đội
a
một
long
dài
lâu dài
dress
đầm
.
Cô ấy mặc một cái đầm dài.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.