Tiếng Anh

loads

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
loadSốsố ítVí dụWe do not pay for that load of chairs.Bản dịchChúng tôi không thanh toán cho số ghế đó.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.