Tiếng Anh

live

Tiếng Việt
sống

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
livesVí dụMy family lives in the south.Bản dịchGia đình của tôi sống ở miền nam.
liveVí dụElephants live in Asia and Africa.Bản dịchNhững con voi sống ở châu Á và châu Phi.
livedVí dụWe have lived together for sixty years.Bản dịchChúng tôi đã sống với nhau trong sáu mươi năm.
liveVí dụI want to live in Italy.Bản dịchTôi muốn sống ở nước Ý.

chia động từ live

PersonPresentPast
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.