literature

Bản dịch
văn, văn học, văn chương
It
was
đã là
đã
a
một
center
trung tâm
for
cho
về
trong (time)
literature
văn học
văn
văn chương
and
với
theater
nhà hát
.
Nó đã là một trung tâm văn học và sân khấu.
Có 4 lời bình
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
knows
biết
everything
mọi thứ
tất cả mọi thứ
about
về
khoảng
French
Pháp
người Pháp
tiếng Pháp
literature
văn học
văn
văn chương
.
Mẹ tôi biết mọi thứ về văn học Pháp.
Có 1 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
like
thích
giống như
giống
French
Pháp
tiếng Pháp
người Pháp
literature
văn học
văn
văn chương
?
Bạn có thích văn học Pháp không ?
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.