Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

listens

Bản dịch
We
chúng tôi
speak
nói
,
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
listens
lắng nghe
nghe
.
Chúng tôi nói , anh ấy lắng nghe.
Có 19 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
speaks
nói
,
she
cô ấy
cô ta
listens
lắng nghe
nghe
.
Anh ấy nói, cô ấy lắng nghe.
Có 24 lời bình
She
cô ấy
cô ta
listens
lắng nghe
nghe
.
Cô ấy lắng nghe.
Có 26 lời bình

Tất cả thể động từ của listen


Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.