Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

listen

Bản dịch
nghe, lắng nghe, nghe lời
The
girls
listen
.
Những cô bé lắng nghe.
Có 6 lời bình
We
listen
.
Chúng tôi lắng nghe.
Có 23 lời bình
They
listen
.
Họ lắng nghe.
Có 36 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của listen


Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.