Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

listen

Bản dịch
nghe, lắng nghe, nghe lời
The
(article)
girls
cô bé (số nhiều)
cô gái (số nhiều)
listen
lắng nghe
nghe
nghe lời
.
Những cô bé lắng nghe.
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
listen
lắng nghe
nghe
nghe lời
.
Chúng tôi lắng nghe.
Có 23 lời bình
They
họ
chúng
listen
lắng nghe
nghe
nghe lời
.
Họ lắng nghe.
Có 36 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của listen


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.