Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lips

Bản dịch
môi
Your
của bạn
lips
môi
are
thì
pink
hồng
màu hồng
as
như
với tư cách là
khi
roses
hoa hồng
.
Môi của bạn hồng như những bông hoa hồng.
Có 10 lời bình
Her
của cô ấy
cô ấy
lips
môi
are
thì
blue
xanh dương
màu xanh da trời
màu xanh nước biển
.
Đôi môi của cô ấy màu xanh dương.
Có 18 lời bình
She
cô ấy
cô ta
has
red
đỏ
màu đỏ
lips
môi
.
Cô ấy có đôi môi đỏ.
Có 7 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.