Tiếng Anh

lines

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
lineSốsố ítVí dụWe are waiting in line.Bản dịchChúng tôi đang chờ đợi theo hàng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.