Tiếng Anh

line

Tiếng Việt
đường, hàng, tuyến

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
lineSốsố ítVí dụWe are waiting in line.Bản dịchChúng tôi đang chờ đợi theo hàng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.