Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

liked

Bản dịch
đã thích (quá khứ)
Chia động từ của like
They
họ
chúng
liked
đã thích (quá khứ)
each
eachother
nhau
lẫn nhau
cho nhau
mỗi
other
eachother
nhau
lẫn nhau
cho nhau
khác
right
rightaway
ngay lập tức
quyền
phải không?
bên phải
away
rightaway
ngay lập tức
vắng mặt
xa
.
Họ đã thích nhau ngay lập tức.
Có 2 lời bình
I
tôi
liked
đã thích (quá khứ)
you
bạn
.
Tôi đã thích các bạn.
Có 25 lời bình
What
cái gì
thật là
have
you
bạn
liked
đã thích (quá khứ)
?
Bạn đã thích cái gì?
Có 16 lời bình

Tất cả thể động từ của like


PersonPresentPast
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.