Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

like

Bản dịch
thích, như, giống như
We
chúng tôi
like
thích
giống như
giống
vegetarian
ăn chay
chay
người ăn chay
food
thực phẩm
thức ăn
.
Chúng tôi thích thực phẩm chay.
Có 10 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
your
của bạn
dog
con chó
chó
.
Tôi thích con chó của bạn.
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
like
thích
giống như
giống
the
thecat
con mèo
(article)
cat
thecat
con mèo
con mèo
mèo
.
Chúng tôi thích con mèo.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của like


PersonPresentPast
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.