Tiếng Anh

library

Tiếng Việt
thư viện

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
librarySốsố ítVí dụThere is a library in every city of America.Bản dịchCó một thư viện ở mỗi thành phố của nước Mỹ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.