Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

level

Bản dịch
trình độ, mức độ
He
anh ấy
ông ấy
cậu ấy
is
đang
bị
not
không
không phải là
at
lúc
vào
my
của tôi
level
trình độ
mức độ
.
Anh ta không cùng trình độ với tôi.
Có 25 lời bình
What
thật là
cái gì
is
đang
your
của bạn
level
mức độ
trình độ
on
trên
bật
vào (day, month)
Duolingo
Duolingo
?
Cấp của bạn trên Duolingo là gì ?
Có 4 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
the
(article)
level
levelofdifficulty
mức độ khó khăn
mức độ
trình độ
of
levelofdifficulty
mức độ khó khăn
của
difficulty
levelofdifficulty
mức độ khó khăn
sự khó khăn
sự trở ngại
?
Mức độ của sự khó khăn là gì?
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.