let

Bản dịch
để, cho, để cho
Let
để cho
để
cho
me
tôi
buy
mua
you
bạn
lunch
bữa trưa
!
Để tôi mua bữa ăn trưa cho bạn!
Có 8 lời bình
Let
để
để cho
cho
me
tôi
wake
đánh thức
tỉnh dậy
him
anh ấy
!
Để tôi đánh thức anh ấy!
Có 12 lời bình
Let
cho
để cho
để
it
go
đi
!
Đừng kìm nén nữa!
Có 26 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của let

PersonPresentPast
Iletlet
he/she/itletslet
you/we/theyletlet

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.