Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

legs

Bản dịch
cẳng chân, chân (plural), những đôi chân
A
một
dog
con chó
chó
has
four
bốn
legs
chân (plural)
cẳng chân
những đôi chân
.
Một con chó có bốn cái chân.
Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.