Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

learn

Bản dịch
học, học tập
We
chúng tôi
will
sẽ
learn
học
học tập
Chinese
tiếng Trung Quốc
Trung Quốc
người Trung Quốc
.
Chúng tôi sẽ học tiếng Trung Quốc.
Có 12 lời bình
What
cái gì
thật là
does
(unstranslated)
làm
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
learn
học
học tập
?
Anh ấy học cái gì?
Có 14 lời bình
When
khi nào
khi
do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
learn
học tập
học
?
Bạn học lúc nào?
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của learn


PersonPresentPast
Ilearnlearnedlearnt
he/she/itlearnslearnedlearnt
you/we/theylearnlearnedlearnt

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.