Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lawyer

Bản dịch
luật sư
My
của tôi
father
bố
cha
ba
is
bị
a
một
lawyer
luật sư
.
Bố tôi là một luật sư.
Có 20 lời bình
Who
ai
is
đang
your
của bạn
lawyer
luật sư
?
Luật sư của bạn là ai?
Có 14 lời bình
Who
ai
is
đang
my
của tôi
lawyer
luật sư
?
Ai là luật sư của tôi?
Có 25 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.