Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

laws

Bản dịch
luật, bộ luật (số nhiều)
They
họ
chúng
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
vào
đối với
với
change
thay đổi
sự thay đổi
these
này
đây là những
laws
luật
bộ luật (số nhiều)
.
Họ muốn thay đổi những luật này.
Có 2 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.