Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

law

Bản dịch
luật
This
này
việc này
điều này
activity
hoạt động
is
bị
against
đối nghịch với
đối đầu với
chống
the
(article)
law
luật
.
Hoạt động này là trái với luật pháp.
Có 1 lời bình
The
(article)
law
luật
Luật
Có 3 lời bình
This
này
việc này
điều này
activity
hoạt động
is
bị
against
đối nghịch với
đối đầu với
chống
the
(article)
law
luật
.
Hoạt động này là trái với luật pháp.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.