Tiếng Anh

last

Tiếng Việt
cuối cùng, kéo dài (verb)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
lastVí dụDecember is the last month of the year.Bản dịchTháng mười hai là tháng cuối cùng của năm.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.