Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

lack

Bản dịch
thiếu
There
therewas
đã có
ở kia
ở đó
đó
was
therewas
đã có
đã
đã là
a
một
lack
lackof
thiếu
thiếu
of
lackof
thiếu
của
food
thực phẩm
thức ăn
in
trong
vào
Europe
châu Âu
Âu
.
Đã có một sự thiếu lương thực ở Châu Âu .
Có 8 lời bình
There
therewas
đã có
đó
ở đó
ở kia
was
therewas
đã có
đã
đã là
a
một
great
lớn
vĩ đại
tuyệt vời
lack
lackof
thiếu
thiếu
of
lackof
thiếu
của
rice
gạo
cơm
that
đó
điều đó
việc đó
year
năm
.
Đã có một sự thiếu hụt gạo lớn năm đó .
Có 11 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
no
không
đừng
lack
lackof
thiếu
thiếu
of
lackof
thiếu
của
effort
sự cố gắng
nỗ lực
công sức
.
Không thiếu sự nỗ lực.
Có 25 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.