Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

laboratory

Bản dịch
phòng thí nghiệm
The
(article)
university
trường đại học
đại học
opened
đã mở
the
(article)
new
mới
laboratory
phòng thí nghiệm
.
Trường đại học đã mở phòng thí nghiệm mới.
Có 3 lời bình
She
cô ấy
cô ta
works
làm việc
hoạt động
at
tại
lúc
the
(article)
laboratory
phòng thí nghiệm
.
Cô ấy làm việc ở phòng thí nghiệm.
Có 4 lời bình
The
(article)
university
trường đại học
đại học
opened
đã mở
the
(article)
new
mới
laboratory
phòng thí nghiệm
.
Trường đại học đã mở phòng thí nghiệm mới.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.