Tiếng Anh

knife

Tiếng Việt
dao

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
knifeSốsố ítVí dụWe use the knife.Bản dịchChúng tôi dùng dao.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.