Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

king

Bản dịch
vua, nhà vua, quốc vương
The
(untranslated)
king
nhà vua
vua
quốc vương
and
với
his
của anh ấy
wife
vợ
have
thirteen
mười ba
children
những đứa con
trẻ con
những đứa trẻ
.
Nhà vua và vợ của ông ấy có mười ba đứa con.
Có 4 lời bình
The
(article)
king
nhà vua
vua
quốc vương
lives
sống
mạng sống
cuộc sống (số nhiều)
in
trong
vào
the
(article)
palace
cung điện
lâu đài
.
Nhà vua sống trong cung điện.
Có 2 lời bình
I
tôi
am
đang
the
(article)
king
nhà vua
vua
quốc vương
of
của
the
(article)
world
thế giới
!
Ta là chúa tể của thế giới!
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.