Tiếng Anh

just

Tiếng Việt
chỉ, vừa mới

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
justVí dụIf you have questions, just call me.Bản dịchNếu bạn có các câu hỏi, chỉ cần gọi cho tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.