Tiếng Anh

june

Tiếng Việt
tháng Sáu

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
JuneSốsố ítVí dụMarch, April, May and JuneBản dịchTháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.