Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

jump

Bản dịch
nhảy
We
chúng tôi
jump
nhảy
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
bed
giường
.
Chúng tôi nhảy trên giường.
Có 2 lời bình
They
họ
chúng
jump
nhảy
together
cùng nhau
với nhau
đều
.
Họ nhảy cùng nhau.
Có 2 lời bình
I
tôi
jump
nhảy
.
Tôi nhảy.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của jump


PersonPresentPast
Ijumpjumped
he/she/itjumpsjumped
you/we/theyjumpjumped

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.