Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

july

Bản dịch
tháng Bảy
He
eats
meat
in
July
.
Anh ấy ăn thịt trong tháng Bảy.
Có 18 lời bình
He
eats
meat
in
July
.
Anh ấy ăn thịt trong tháng Bảy.
Có 18 lời bình
We
swim
in
July
.
Chúng tôi bơi trong tháng Bảy.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.