Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

juice

Bản dịch
nước ép, nước hoa quả, nước trái cây
The
thewoman
người phụ nữ
(article)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
drinks
uống
fruit
trái cây
hoa quả
thành quả
juice
nước trái cây
nước ép
nước hoa quả
.
Người phụ nữ uống nước ép trái cây.
Có 64 lời bình
We
chúng tôi
drink
uống
juice
nước trái cây
nước hoa quả
nước ép
.
Chúng tôi uống nước trái cây.
Có 25 lời bình
The
thegirl
Cô gái
Bé gái
Cô bé
(article)
girl
thegirl
Cô gái
Bé gái
Cô bé
cô gái
bé gái
cô bé
drinks
uống
juice
nước hoa quả
nước ép
nước trái cây
.
Cô gái uống nước hoa quả.
Có 24 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.