Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

judge

Bản dịch
thẩm phán, quan tòa, trọng tài
The
(article)
lawyers
luật sư (số nhiều)
listen
listento
nghe
lắng nghe
nghe
nghe theo
to
listento
nghe
để
vào
đối với
the
(article)
judge
thẩm phán
quan tòa
trọng tài
.
Những luật sư lắng nghe thẩm phán.
Có 3 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
the
(article)
judge
thẩm phán
trọng tài
quan tòa
.
Ông ấy là thẩm phán.
Có 32 lời bình
The
(article)
judge
thẩm phán
quan tòa
trọng tài
Thẩm phán
Có 33 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.