Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

joy

Bản dịch
niềm vui, sự vui mừng, sự vui sướng
My
mydaughter
Con gái của tôi
của tôi
daughter
mydaughter
Con gái của tôi
con gái
gives
cho
đưa cho
me
tôi
so
somuch
rất nhiều
rất
thật
vậy
much
somuch
rất nhiều
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
joy
niềm vui
sự vui sướng
niềm hân hoan
.
Con gái của tôi cho tôi rất nhiều niềm vui.
Có 2 lời bình
My
mydaughter
Con gái của tôi
của tôi
daughter
mydaughter
Con gái của tôi
con gái
gives
cho
đưa cho
me
tôi
so
somuch
rất nhiều
rất
thật
vậy
much
somuch
rất nhiều
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
joy
niềm vui
sự vui sướng
niềm hân hoan
.
Con gái của tôi cho tôi rất nhiều niềm vui.
Có 2 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
the
(untranslated)
joy
niềm vui
sự vui sướng
sự vui mừng
of
của
the
(untranslated)
whole
cả
toàn bộ
family
gia đình
nhà
.
Cô ấy là niềm vui của cả gia đình.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.