Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

journalist

Bản dịch
nhà báo
My
của tôi
son
con trai
is
bị
a
một
journalist
nhà báo
.
Con trai của tôi là một nhà báo.
Có 6 lời bình
A
một
journalist
nhà báo
is
đang
waiting
đang đợi
đang chờ
for
trong (time)
đối với
you
bạn
.
Một nhà báo đang chờ bạn.
Có 7 lời bình
The
(article)
journalist
nhà báo
wrote
đã viết
the
(article)
truth
sự thật
.
Nhà báo đã viết sự thật.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.