Tiếng Anh

italian

Tiếng Việt
ý, Ý (người, thuộc về, ngôn ngữ)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
italiansVí dụThe Italians are famous for their cheese.Bản dịchNgười Ý thì nổi tiếng nhờ phô mai của họ.
ItalianVí dụThe Italian flag is green, white, and red.Bản dịchLá cờ Ý có màu xanh lục, trắng, và đỏ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.