it

Bản dịch
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
a
một
menu
thực đơn
.
là một tờ thực đơn.
Có 28 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
a
một
book
cuốn sách
quyển sách
sách
.
là một quyển sách.
Có 67 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
an
một
An (proper name)
apple
quả táo
táo
trái táo
.
là một quả táo.
Có 81 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Các dạng

Sốgiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.