into

Bản dịch
vào, vào trong, thành
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
goes
đi
into
vào trong
vào
thành
her
của cô ấy
cô ấy
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
.
Mẹ tôi đi vào trong nhà của mình.
Có 17 lời bình
Not
không
không phải là
into
vào trong
vào
thành
wine
rượu vang
?
Không thích rượu vang à?
Có 42 lời bình
I
tôi
go
đi
into
vào trong
vào
thành
the
(article)
restaurant
nhà hàng
.
Tôi vào trong nhà hàng.
Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Xem thêm

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.