Tiếng Anh

into

Tiếng Việt
vào, vào trong, thành

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
intoVí dụMy mother goes into her house.Bản dịchMẹ tôi đi vào trong nhà của mình.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.