Tiếng Anh

interview

Tiếng Việt
phỏng vấn, cuộc phỏng vấn

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
interviewSốsố ítVí dụOur interview is not today.Bản dịchCuộc phỏng vấn của chúng tôi không phải hôm nay.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.