Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

interesting

Bản dịch
hay, thú vị, hấp dẫn
My
của tôi
children
những đứa con
những đứa trẻ
trẻ con
have
interesting
thú vị
hay
hấp dẫn
questions
những câu hỏi (số nhiều)
.
Những đứa con của tôi có những câu hỏi thú vị.
Có 5 lời bình
His
của anh ấy
books
những quyển sách
sách
những cuốn sách
are
thì
interesting
thú vị
hay
hấp dẫn
.
Những quyển sách của anh ấy thì thú vị.
Có 20 lời bình
You
bạn
have
an
một
An (proper name)
interesting
hấp dẫn
thú vị
hay
job
công việc
việc
việc làm
.
Bạn có một công việc thú vị.
Có 73 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.