individual

Bản dịch
cá nhân, người
The
(article)
individual
cá nhân
người
Cá nhân
Có 16 lời bình
We
chúng tôi
are
thì
individuals
cá nhân (số nhiều)
.
Chúng tôi là những cá nhân.
Có 15 lời bình
They
họ
chúng
are
đang
individuals
cá nhân (số nhiều)
.
Họ là những cá nhân.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.