Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

include

Bản dịch
bao gồm, gồm có, kể cả
They
họ
chúng
include
bao gồm
gồm có
tính đến
the
(article)
doctors
bác sĩ (số nhiều)
.
Họ bao gồm những bác sĩ.
Có 19 lời bình
They
họ
chúng
include
bao gồm
gồm có
tính đến
you
bạn
.
Họ bao gồm bạn.
Có 39 lời bình

Tất cả thể động từ của include


PersonPresentPast
Iincludeincluded
he/she/itincludesincluded
you/we/theyincludeincluded

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.