Tiếng Anh

in

Tiếng Việt
trong, ở, vào

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
inVí dụShe is in Africa.Bản dịchCô ấy đang châu Phi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.