Tiếng Anh

impossible

Tiếng Việt
bất khả thi, không thể

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
impossibleVí dụToday is impossible for us.Bản dịchHôm nay thì không thể cho chúng tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.